O firme

MAN-SR s.r.o (Medicina Alternativa Naturalis - SR s.r.o.)

Naša firma sa zaoberá detoxikačnou medicínou a spoluprácou s firmou Joalis. Okrem dovozu a distribúcie preparátov Joalis má na starosti aj organizovanie školenia terapeutov a lekárov, ktorí absolvujú odborné školenia, semináre a stáže a ktorí získajú certifikát AŠD (atestovaný špecialista detoxikácie).

Vďaka unikátnemu prístroju Salvia, ktorý funguje na báze elektroakupunktúrneho merania, sme my a nami vyškolení poradcovia schopní vám zostaviť toxickú mapu organizmu a pomocou "riadenej detoxikácie" vás toxínov zbaviť. Na detoxikáciu používame informačné preparáty Joalis (lieh), Joalis Bambi (fruktózový sirup), Abelia (fruktózový sirup), dreny (lieh) a bylinné tablety Help.

Na zasielanie a výdaj preparátov slúži Hlavné a riadiace centrum Joalis v

Bratislave: Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, 0903 311 063, 0944 729  182, mail: spolocnost@man-sr.sk

Otváracie hodiny: pondelok, utorok, štvrtok :  9:00-12:00   13:00-17:00

                                  streda :                                  9:00-12:00    13:00-18:00

                                  piatok :                                   9:00-12:00   13:00-16:00

Banskej Bystricy: Kapitulská 17, 048 / 415 61 86, 0903 311 063,  0911 758 008, mail: banskabystrica@man-sr.sk

Otváracie hodiny:  pondelok, streda, piatok :  13:30-17:30

                                   utorok, štvrtok :                     10:00-13:00

Košiciach: Vodárenská 23, tel/fax: 055 / 7996881, 0903 311 063, 0904 734 418, mail: objednavky@man-sr.sk

Otváracie hodiny:  pondelok - piatok :  9:00-12:00   13:00-17:00

ktoré sú schopné vybaviť rôzne objednávky osobne alebo poštou do 24 hodín po obdržaní.

 

 

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili:

Ing. Lýdia Eliášová, riaditeľka Hlavného centra Joalis na Slovensku, konateľka firmy MAN -SR s.r.o. a hlavná odborná poradkyňa Joalis pre Slovensko. Lektorka kurzov a seminárov na Slovensku C.I.C. metódy - Joalis.

 

Ing. Vladimír Jelínek, odborný garant C.I.C. metódy - Joalis, autor knihy Jak zvládat emoce pomocí obrazu zivlu, venuje sa problematike toxicity kovov a rádioaktívnych látok a ich vplyvu na chronické zdravotné problémy, okrem výskumu sa venuje aj prednáškovej, publikačnej činnosti a vlastnej praxi detoxikačného poradcu.

 

 

Mgr. Márie Vilánková, odborný garant C.I.C. metódy Joalis, autorka programu EAM set a ďalších informačných technológií pre výrobný podnik, autorka knihy Léčba informací  a významných článkov v interných a verejných médiach, lektorka kurzov a seminárov zameraných na problematiku detoxikačnej terapie.

 

Jarmila Pilecká, asistentka vedenia firmy pre predaj a distribúciu preparátov Joalis v Hlavnom centre Joalisa MAN-SR s.r.o. v Košiciach, Vodárenská 23

 

 

Ing. Dana Jandová asistentka v Hlavnom centre Joalis a MAN - SR s.r.o. v Košiciach, Vodárenská 23

 

 

Ing. Mária Macejková,  asistentka pre predaj a distribúciu v Hlavnom centre Joalis a MAN -SR, s.r.o. v Bratislave, Čečinová 3

 

 

 Viera Selecká, asistentka pre predaj a distribúciu preparátov Joalis v Hlavnom centre Joalis a MAN-SR s.r.o. v Banskej Bystrici, Kapitulská 17

 

JUDr. Igor Raab, právny poradca firmy

 

Monika Kulíková, účtovníčka firmy MAN-SR s.r.o.

 

Naša firma by Vám prostredníctvom tejto www stránky rada priniesla užitočné a dôležité poznatky o detoxikačnej medicíne na Slovensku. Budeme radi, ak Vás niečo z našej ponuky zaujme a využijete naše služby. Veríme, že budete spokojní a že sa Vám podarí svoj zdravotný stav zlepšiť a Vaše problémy vyriešiť.