Harmonogram seminárov - začiatočníci

máj 272022Košice

Prednašajúci: Ing. Jozef Eliáš, Jarmila Pilecká

Dátum: 27. 05. 2022, 12:00 - 27. 05. 2022, 18:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: Z1 - 25,- eur Z2 - 25,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 4 / 10
máj 282022Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. Eliáš Jozef

Dátum: 28. 05. 2022, 09:00 - 28. 05. 0022, 15:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: Z3 - 25,- eur Z4 - 25,- eur pokračovanie Z1 + Z2 Z3 - ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy Z4 - princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 3 / 10
jún 102022Bratislava

Prednašajúci: Ing. Jozef Eliáš, Jarmila Pilecká

Dátum: 10. 06. 2022, 12:00 - 10. 06. 2022, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z1 - 25,- eur Z2 - 25,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 2 / 20
jún 112022Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. ELiáš Jozef

Dátum: 11. 06. 2022, 09:00 - 11. 06. 2022, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z3 - 25,- eur Z4 - 25,- eur pokračovanie Z1 + Z2 Z3 - ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy Z4 - princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 1 / 20
jún 152022

Prednašajúci:

Dátum: 15. 06. 2022, 10:00 - 15. 06. 2022, 18:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní kurzu Z1 - Z4


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 1 / 20
jún 242022Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia

Dátum: 24. 06. 2022, 12:00 - 24. 06. 2022, 18:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: S1 - 25,- eur S2 - 25,- eur S1 - teória merania na prístroji Salvia S2 - praktické metanie na prístroji Salvia so sadami a EAM-setom


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 10
jún 252022Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. ELiáš Jozef

Dátum: 25. 06. 2022, 09:00 - 25. 06. 2022, 15:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 40

Poznámka: S3 - detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM-setom, zostavovanie kúr s meraním, príklady detoxikácie pre rôzne problémy.


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 10
júl 082022Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia,

Dátum: 08. 07. 2022, 12:00 - 08. 07. 2022, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: S1 - 25,- eur S2 - 25,- eur S1 - teória merania na prístroji Salvia S2 - praktické metanie na prístroji Salvia so sadami a EAM-setom


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 20
júl 092022Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. Eliáš Jozef

Dátum: 09. 07. 2022, 09:00 - 09. 07. 2022, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 40

Poznámka: S3 - detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM-setom, zostavovanie kúr s meraním, príklady detoxikácie pre rôzne problémy.


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 20
júl 142022

Prednašajúci:

Dátum: 14. 07. 2022, 10:00 - 14. 07. 2022, 18:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní skúšky č. 1 a S1 - S3 seminárov


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 20