Toxíny a jedy – organické a anorganické

Toxíny a jedy

 

Prípravky Joalis sú VÝŽIVOVÉ DOPLNKY na čistej prírodnej báze spracované špecifickou informačnou technológiou obsahujúce bylinné extrakty.

Pred zakúpením výrobkov Joalis odporúčame navštíviť Osvedčeného poradcu, ktorý Vám navrhne vhodnú detoxikačnú kúru. Pre zaručenie optimálneho a najvyššieho účinku výrobkov Joalis je konzultácia zloženia každej detoxikačnej kúry s poradcom odporúčaná. Terapeut skladá každú detoxikačnú kúru klientovi na mieru podľa jeho aktuálnych potrieb a zistených záťaží. Súčasťou detoxikačných kúr môžu byť aj ďalšie odporúčania týkajúce sa životosprávy a životného štýlu, ktoré optimalizujú celý účinok detoxikácie. Produtky Joalis nie sú liečivá a ani liečiva nenahradzujú.

Preparáty využívané k detoxikácií konkrétnych toxínov. Medzi veľmi závažné toxíny patria napr. kovy, chemikálie, soli, pozostatky po očkovaní, drogy, metabolity, gluten a iné potravinové toxíny, cudzorodé látky atď.

AntidrogZÁŤAŽ CHEMICKÝMI LIEKMI16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
AntichemikCHEMICKÁ ZÁŤAŽ16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
AntimetalŤAŽKÉ KOVY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
ATBZÁŤAŽ ANTIBIOTIKAMI16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
BiosalzVYLUČOVANIE BIOGÉNNYCH SOLÍ16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
Deimun AktivZÁŤAŽ Z OČKOVANIA16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
GeosmogZÁŤAŽ GEOPATOGÉNNYM ZÓN16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
Gli-GluMETABOLIZMUS GLIADÍNU A GLUTEÍNU16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
Ik MixIMUNOKOMPLEXY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
IonyxRÁDIOAKTÍVNE LÁTKY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
MetabexMETABOLIZMUS16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
MikrotoxTOXÍNY MIKROORGANIZMOV16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
MindDrenANORGANICKÉ TOXÍNY, MOZOG16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
MykotoxPLIESŇOVÉ TOXÍNY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
Non-grataVYLUČOVANIE NEŽIADÚCICH BIELKOVÍN16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
ToxigenCHEMICKÁ ZÁŤAŽ A JEDY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
UrcidKYSELINA MOČOVÁ16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail
VirtoxVÍRUSOVÉ TOXÍNY16,50 €
13,75 € bez DPH
Detail