Toxíny a jedy – organické a anorganické

Toxíny a jedy

 

Prípravky Joalis sú VÝŽIVOVÉ DOPLNKY na čistej prírodnej báze spracované špecifickou informačnou technológiou obsahujúce bylinné extrakty.

Pred zakúpením výrobkov Joalis odporúčame navštíviť Osvedčeného poradcu, ktorý Vám navrhne vhodnú detoxikačnú kúru. Pre zaručenie optimálneho a najvyššieho účinku výrobkov Joalis je konzultácia zloženia každej detoxikačnej kúry s poradcom odporúčaná. Terapeut skladá každú detoxikačnú kúru klientovi na mieru podľa jeho aktuálnych potrieb a zistených záťaží. Súčasťou detoxikačných kúr môžu byť aj ďalšie odporúčania týkajúce sa životosprávy a životného štýlu, ktoré optimalizujú celý účinok detoxikácie. Produtky Joalis nie sú liečivá a ani liečiva nenahradzujú.

Preparáty využívané k detoxikácií konkrétnych toxínov. Medzi veľmi závažné toxíny patria napr. kovy, chemikálie, soli, pozostatky po očkovaní, drogy, metabolity, gluten a iné potravinové toxíny, cudzorodé látky atď.

AntidrogZÁŤAŽ CHEMICKÝMI LIEKMI17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
AntichemikCHEMICKÁ ZÁŤAŽ17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
AntimetalŤAŽKÉ KOVY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
ATBZÁŤAŽ ANTIBIOTIKAMI17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
BiosalzVYLUČOVANIE BIOGÉNNYCH SOLÍ17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
Deimun AktivZÁŤAŽ Z OČKOVANIA17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
GeosmogZÁŤAŽ GEOPATOGÉNNYM ZÓN17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
Gli-GluMETABOLIZMUS GLIADÍNU A GLUTEÍNU17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
Ik MixIMUNOKOMPLEXY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
IonyxRÁDIOAKTÍVNE LÁTKY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
MetabexMETABOLIZMUS17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
MikrotoxTOXÍNY MIKROORGANIZMOV17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
MindDrenANORGANICKÉ TOXÍNY, MOZOG17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
MykotoxPLIESŇOVÉ TOXÍNY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
Non-grataVYLUČOVANIE NEŽIADÚCICH BIELKOVÍN17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
ToxigenCHEMICKÁ ZÁŤAŽ A JEDY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
UrcidKYSELINA MOČOVÁ17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail
VirtoxVÍRUSOVÉ TOXÍNY17,50 €
14,58 € bez DPH
Detail