Staňte sa profesionálom

Staňte sa Atestovaným špecialistom detoxikácie
Detoxikačnú terapiu na Slovensku ovláda tím lekárov s klasickým univerzitným vzdelaním, ale tiež terapeuti, ktorí absolvovali odborné školenia, semináre, stáže a získali certifikát AŠD (atestovaný špecialista detoxikácie). Aby sme udržali vysokú úroveň týchto terapeutov, sú povinní sa naďalej vzdelávať a každoročne obnovovať a preverovať si svoje vedomosti.


Ako na to?
Spoločnosť Medicina Alternativa Naturalis, s.r.o. v spolupráci s vyškolenými profesionálmi poriadajú školiace semináre na Slovensku na tému „Riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu“. Semináre sú určené pre lekárov i nelekárov.

 
Systém vzdelávania

Na Slovensku organizujeme certifikovaný systém vzdelávania Joalis. Táto koncepcia rieši rôzne stupne pokročilosti a absolvovaním seminárov a skúšok motivuje k ďalšiemu odbornému rozvoju. Lektormi sú vysoko kvalifikovaní terapeuti . Termíny kurzov nájdete v sekcií Vzdelávanie/ Harmonogram kurzov. Systém možno rozdeliť do 3 častí:

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych alebo priateľov bez používania prístrojovej techniky
B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutom Joalis, alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou.
C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych a priateľov bez používania prístrojovej techniky.

Seminár Z1
Úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čínskeho pentagramu.

Seminár Z2
Rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu.
 
Seminár Z3
Používanie základných preparátov, zostavovanie kúr bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy, detské choroby, imunitné problémy, alergie, detoxikácia pred počatím, problémy metabolizmu a iné
 
Seminár Z4
Princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia

Skúška 1
Je zavŕšením štúdia a účasti na seminároch Z1 – Z4. Umožní účastníkovi pokračovať v ďalšom vzdelávaní. V deň konania skúšky obdržíte na Váš e-mail test, ktorý vyplníte a odošlete do hodiny ukončenia skúšky späť na e-mail, z ktorého ste test obdržali, alebo sa skúšky zúčastnite osobne v centrách firmy MAN-SR s. r. o. Je nutné sa prihlásiť na nižšie uvedených číslach. Obdržíte certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky.
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81, v Banskej Bystrici na Kapitulskej 17, 048/415 61 86.

B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutmi Joalis alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou

Seminár S1
Teória merania na prístroji Salvia a Acucomb, sady, EAM-set
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048 / 415 61 86.

Seminár S2
Praktické merania na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048 / 415 61 86.

Seminár S3
Detoxikačná taktika na prístroji Salvia, Acucomb s EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o, Bratislava –Čečinová 3, tel. 02/43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055/799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048/415 61 86.

Skúška 2
Je zavŕšením štúdia a účasti seminároch S1 - S3 Certifikát Terapeut Joalis Vám bude vystavený po úspešnom zložení skúšky.
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81, v Banskej Bystrici na Kapitulskej 17, 048/415 61 86.


C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis V1 -V3
 
Seminár V1
Celoročný kurz - praktiká s prístrojmi Salvia alebo Acucomb a EAM setom
Sú určené záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky pri práci s prístrojom Salvia a EAM programom. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s. r. o.
 
Semináre V2 - V3
Praktické a teoretické nadstavbové semináre.
 
LETNÉ A ZIMNÉ ŠKOLY - V2
Ide o niekoľkodenný kurz riadenej a kontrolovanej detoxikácie, väčšinou organizovaný v turisticky zaujímavej lokalite. Spojenie školenia, praxe a aktívneho oddychu.
 
SEMINÁRNE DNI A KONGRESY - V3
Niekoľkokrát do roka organizujeme seminárne dni a kongresy na rôznych miestach.
 

Písmenom V2 a V3 sú označené semináre, ktorých sa môžu zúčastniť aj absolventi a účastníci nižších stupňov vzdelávania bez zloženia záverečnej skúšky daného stupňa.

Vzdelávanie

POZOR! NOVA OTVARACIA DOBA 

V BRATISLAVE POČAS LETA

PO:        10:00 - 13:00   14:00 - 17:00

UT-ŠT:    09:00 - 12:00   13:00 - 16:00

 

Prevádzka v Košiciach bude

v dňoch  17.07.2024 - 23.07.2024

OTVORENÁ

v čase 09:00 - 13:30 hod.

Za pochopenie ďakujeme. MAN-SR