Napísali o nás

Na seminárnom dni mali terapeuti k dispozícií dotazník, ktorý sa na konci seminára losoval a vyžrebovaní si mohli vybrať prípravok podľa vlastného výberu.

Z dotazníka sme sa dozvedeli rôzne názory a postrehy k tejto metóde.

Prednášky predstaviteľov Joalis sa terapeutom páčia pre ich prepracovanosť a vysokú úroveň.

Taktiež sa terapeuti  zhodujú, že je to metóda budúcnosti, ktorá mnohým pomáha pri ich zdravotných ťažkostiach.

Naši terapeuti nás vnímajú ako firmu, ktorá dlhodobo poskytuje profesionálne informácie z oblasti detoxikácie, zároveň im sprostredkovávame nové poznatky o vylepšených prípravkoch, zdravotných ťažkostiach a ich detoxikáciu v praxi.

Za firmu Joalis a MAN im za ich vecné a užitočné názory ďakujeme a budeme sa ich snažiť neustále skvalitňovať.