Systém vzdelávania

Na Slovensku organizujeme certifikovaný systém vzdelávania Joalis. Táto koncepcia rieši rôzne stupne pokročilosti a absolvovaním seminárov a skúšok motivuje k ďalšiemu odbornému rozvoju. Lektormi sú vysoko kvalifikovaní terapeuti . Termíny kurzov nájdete v sekcií Vzdelávanie/ Harmonogram kurzov. Systém možno rozdeliť do 3 častí:

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych alebo priateľov bez používania prístrojovej techniky
B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutom Joalis, alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou.
C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych a priateľov bez používania prístrojovej techniky.

Seminár Z1
Úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čínskeho pentagramu.


Seminár Z2
Rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu.

 

Seminár Z3

Používanie základných preparátov, zostavovanie  kúr bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy, detské choroby, imunitné problémy, alergie, detoxikácia pred počatím, problémy metabolizmu a iné

 

Seminár Z4

Princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Skúška 1
Je zavŕšením štúdia a účasti na seminároch Z1 – Z4. Umožní účastníkovi pokračovať v ďalšom vzdelávaní. V deň konania skúšky obdržíte na Váš e-mail test, ktorý vyplníte a odošlete do hodiny ukončenia skúšky späť na e-mail, z ktorého ste test obdržali, alebo sa skúšky zúčastnite osobne v centrách firmy MAN-SR s. r. o. Je nutné sa prihlásiť na nižšie uvedených číslach. Obdržíte osvedčenie o úspešnom absolvovaní skúšky, platné 1 rok
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81.

B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutmi Joalis alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou

Seminár S1

Teória merania na prístroji Salvia, sady, EAM-set
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81.

Seminár S2
Praktické merania na prístroji Salvia so sadami a EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81.

Seminár S3

Detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o, Bratislava –Čečinová 3, tel. 02/43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055/799 68 81.

Skúška 2

Je zavŕšením štúdia a účasti seminároch S1 – S3. Certifikát Terapeut Joalis Vám bude vystavený po úspešnom zložení skúšky, praktickej skúšky s prístrojom a absolvovaní určených seminárov.
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81.


C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis V1 -V3

 

Seminár V1

Celoročný kurz - praktiká s prístrojmi Salvia a EAM setom
Sú určené záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky pri práci s prístrojom Salvia a EAM programom. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s. r. o.

 

Semináre V2 - V3
Praktické a teoretické semináre.

 

SEMINÁRNE DNI A KONGRESY – V2
Niekoľkokrát do roka organizujeme seminárne dni a kongresy na rôznych miestach.

 

LETNÉ JESENNĚ A ZIMNÉ ŠKOLY – V3

Ide o niekoľkodenný kurz riadenej a kontrolovanej detoxikácie, väčšinou organizovaný v turisticky zaujímavej lokalite. Spojenie školenia, praxe a aktívneho oddychu.

 

Písmenom V2 a V3 sú označené semináre, ktorých sa majú zúčastniť aj absolventi a účastníci nižších stupňov vzdelávania k zloženiu záverečnej skúšky daného stupňa.

 

KREDITOVÝ SYSTÉM  

Pre získanie a prevádzkovanie detoxikačnej poradne je potrebné priebežne získať 20 kreditov vždy za obdobie jedného roka, 10 kreditov za prvý polrok a 10 kreditov za druhý polrok.

Získané kredity ovplyvňujú cenové zvýhodnenie nákupu Joalis produktov, ktoré sa hodnotí pol ročne a je zasielané poradcom Joalis v tabuľkovej forme.

Systém hodnotí účasť na jednotlivých vzdelávacích akciách presne určeným počtom kreditov:

V1 – praktiká s prístrojmi Salvia:                                                              2 kredity                                                                           

V2 - Kongresy + Seminárne dni                                                             10 kreditov

V3 - Letné alebo zimné školy                                                                 10 kreditov 

 

Na predĺženie certifikátu AŠD (atestovaného špecialistu detoxikácie) potrebujete získať 20 kreditov za rok !!!

Vzdelávanie

POZOR! NOVA OTVARACIA DOBA 

V BRATISLAVE POČAS LETA

PO:        10:00 - 13:00   14:00 - 17:00

UT-ŠT:    09:00 - 12:00   13:00 - 16:00

 

Prevádzka v Košiciach bude

v dňoch  17.07.2024 - 23.07.2024

OTVORENÁ

v čase 09:00 - 13:30 hod.

Za pochopenie ďakujeme. MAN-SR