Spolupracujúce centrá a AŠD

Atestovaní špecialisti detoxikácie pracujúci v ďalších mestách na Slovensku:

 

Banská Bystrica: Purdek P.(0905 334 761), PhDr. Danková Ľ.(0911 263 392),

Banská Štiavnica: Ruman M. (0918 090 217,  marian.ruman@gmail.com  )

Bardejov: MUDr. Eliáš A.(0905 263 451)
Bratislava: Vital-Haus (0903 552 999, www.vitalhaus.sk ), Zora Kondé (0905 506 079, www.zorakonde.sk,  J. Hrúzik (0905 862 809), Mellisa (0915 966 696), MUDr. Vlachová Z. - Nabělková 1 (0905 497 781), Mgr. Heinz K.(0948 125 625), Ing. Spiessová I. (0903 203 083, www.zdravetelo.com), MUDr. PhDr. Hrachová J.(0905 387 767), Ing. Oravcová A. Ing. (0911 608 410, auradei@auradei.sk), Makovicová E.(0903 630 650), PhDr. Šipošová  K.(0903 835 603), Kollárová E. (0918 664 584,  info@naturnel.sk ,   www.naturnel.sk), Ing. Tyrolerová A. (0905 616 795,  http://azdetoxikacia.sk/), Marcela Godó (0905 747 225 , pramenezdravia@pramenezdravia.sk ), MUDr. Mikulová M. (0904 308 717), RNDr. MSc.Tóth E.(0911 443 699 )

Brezno: MUDr. Kilvádyová B.(048 / 611 57 64)

Dubnica n/V: Ing. Mandinec I.(0905 466 754)
Dunajská Streda: Petrleničová E. (0905 409 326)

Holíč: MVDr. Gális M.(0903 751 770)
Ilava: Salón Tinka (0905 713 436, 0918 086 488), Ing.Mandinec I. (0905 466 754)
Komárno: Šebőková M. (0908 718 492, www.komarno.virtualne.sk/alternativna-medicina-komarno.html

Košice: Pekárová M.(0904 641 169, www.zdravieajvitalita.com ), MUDr. Nemčoková B. (0905 384 067, www.pediatricka.sk),  MUDr. Hurajová D.(0907 466 305), PharmDr. Wolaschková K.(0905 160 282) 

Lučenec: MUDr. Srníková E. (0907 887 761)
Martin: Kostrová P. (043 / 429 6276), Dr. Varinská J. (0903 540 945)
Nitra: Antoniewiczová  T. (0948 455 811), Ing. Neštická M. (0903 255 796)
Nižná nad Oravou: Mgr. Mihok J. (0949 418 240, www.detoxikacia.wbl.sk)

Nová Baňa: MUDr. Živická (0905 810 785)
Pezinok: Ing. Jurovčiková  K. (0903 443 042)

Poprad:  Brejčaková A. (0911 214 495)
Považská Bystrica: Ing. Rojková I. (0907 988 269)
Prievidza: Mgr. Krettová D. (0908 405 054)
Púchov: Mgr. Nováková D. (0915 630 498, www.studioprirodnejmediciny.sk)

Rožňava: Volgyák J. (0910 382 625)

Senica: Vágnerová V. (0902 659 533)

Sp. Nová Ves: MUDr. Dadej  V. (053 / 441 1086)

Topolčany: MUDr. Moleková L. (0904 054 698), Harmony & Heilen (0915 061 746), Švikruhová  J. (0904 694 515)
Trenčín: Ing. Lauková M.(0905 344 651, www.poradna-alterna.sk), Bc. Mikušová  D. (0918 054 966)

Trebišov: Mgr. Prešovská  I. (0918 587 835), Hudáková E. (0915 916 893)
Trnava: Brestič R. (0905 211 992)

Vranov nad Topľou: MUDr. Šimko J. (0918 467 744, 057 / 44 861 89, www.simkoaku.sk)

Zlaté Moravce: Kováčová  A. (0905 526 684 ,  www.detoxikaciaorganizmu.sk ) 
Zemplínska Teplica: Ing. Struckelová  D. (0903 611 230)

Zvolen: Kleščová  A. (0905 307 706)

Žilina: Kostrová  P. (043 / 429 6276), Ing.Tyrolerová A. (0905 616 795, http://azdetoxikacia.sk/)