Konferencie

Seminárny deň Bratislava - jeseň 2017

V soboru 14.10.2017 sa konal seminárny deň s MUDr. J.Jonášom, na ktorom sa zúčastnilo 70 terapeutov. Doktor Jonáš prednášal o imunitnom systéme, jeho centrách a problémoch imunity. Jeho prednáška bola veľmi poučná a zaujímavá pre všetkých zúčastnených, ako všetky jeho prednášky, ktoré s ním zvykneme mávať každý polrok. Konateľka firmy MAN-SR, s.r.o., Ing. Lýdia Eliášová spolu s MUDr. Josefom Jonášom na tomto seminári vyhodnotili najlepších terapeutov a odovzdali im vecné ceny. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na budúce.

           

 

Seminár V. a Team building

Počas víkendu 17.6. – 19.6.2016 sa konal v Tatranskej Lomnici seminár V. a Team building. Vznikol s myšlienkou vyššieho vzdelávania sa v detoxikácií a predávaním skúsenosti s riadenou a kontrolovanou detoxikáciou v praxi našich terapeutov. Spoločný čas sa trávil prednáškami z rôznych oblastí praxe, tímovou prácou s prístrojom Salvia, ukážkami merania a pravdaže zábavou vo forme karnevalu. Prednášajúcim účastníkov oboznámili s navonok bežnými ochoreniami, ktoré ale vo svojej podstate môžu narobiť v organizme veľa škody. Taktiež sme sa dozvedeli, že psychika pacienta je veľmi dôležitým artiklom a je potrebné sa jej pri detoxikácií venovať na prvom mieste.

      

      

      

Seminárny deň  - jar  2016

Dňa 9.4.2016 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom.

                 

 

Seminárny deň  - jeseň 2015

 Dňa 14.11.2015 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, na ktorom už tradične MUDr. J. Jonáš odovzdával odmeny za predošlý pracovný rok najlepším našim spolupracovníkom.

                

V. Medzinárodný kongres Praha 2015

 Dňa 30.5.2015 v Prahe sa uskutočnil Medzinárodný kongres, kde vystúpili zástupcovia viacerých krajín, v ktorých má firma Joalis zastúpenie. Za Slovensko prednášala pani Zora Kondé z Bratislavy a MVDr. Zuzana Stražanová z Košíc.  Po prednáškach a večeri nasledovali gratulácie MUDr. J. Jonášovi,  ktorý oslávil svoje narodeniny  a pravdaže k oslave patrí aj zábava, ktorá taktiež nechýbala.

      

      

 

Seminárny deň  -  jar 2015

Dňa 9.5.2015 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom. V kongresovej sále sa stretlo 60 účastníkov , ktorých zaujímali najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti riadenej a kontrolovanej detoxikácie. Program seminára bol zameraný na rozdelenie toxínov a na postup v detoxikácii. MUDr. J. Jonáš prednášal o efektívnej detoxikácií, akých chybám sa vyhnúť ako aj docieliť najlepšie výsledky. Neskôr sa venoval jednotlivým preparátom a ich kombinácií. Účastníkom taktiež odpovedal na otázky ohľadom zdravotných problémov, s ktorými sa počas svojej praxe stretávajú.

               

Seminárny deň v jeseni 2014

Slovensko opäť hodnotilo a hodnotné ceny odovzdal MUDr. J. Jonáš tým najlepším  dňa 18.10.2014 v Bratislave

      

LETNÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU 2014

V dňoch 19. 6. – 22. 6. 2014 sa uskutočnila už v poradí siedma letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici. Tí, ktorí ste sa letnej školy zúčastnili môžete potvrdiť, že sa vydarila. Okrem prednášok, bola aj ochutnávka tatranského čaju, či prednáška o krásach Tatier priamo od horského vodcu a záchranára p. Jozefa Janigu. Prednášok sa ujali viacerí účastníci letnej školy a pravdaže aj sám zakladateľ kontrolovanej a riadenej detoxikácie. Prednášky MUDr. Jonáša boli: Rozšírenie počtu skupín toxínov a využitie minimálneho množstva preparátov v praxi, Podrobnosti emocionálnej detoxikácie, Vitamíny, stopové prvky, minerály a antioxidanty. Ďalšími prednášajúcimi bola MUDr. Beáta Nemčoková z Košíc, p. Zora Kondé z Bratislavy, Dr. Gejza Molnár z Košíc, MUDr. Gabriela Machálová z Prešova . Túra k Studenovodským vodopádom na Hrebienok, potom pozemnou lanovkou do Starého Smokovca a späť vláčikom do Tatranskej Lomnice sa tiež vydarila, počasie vydržalo a všetci prišli včas na večerné prednášky. Účastníci letnej školy v rámci svojho voľného času mali možnosť ísť na prechádzku krásnou tatranskou prírodou alebo sa naučiť hrať tenis s trénerom tenisu p. Miroslavom Jandom. Tí, ktorí túto možnosť využili dostali cenné rady ako nato a pravdaže čo to sa naučili. Niektorým z nich tento šport tak učaroval, že sa rozhodli tenisu aj naďalej venovať. Aktéri tejto tenisovej akcie si urobili aj súťaž o ceny Joalis. Pravdaže nechýbala ani zábava, počas ktorej sa odovzdali ceny za tenisový turnaj a vyžrebovala sa tombola. Veríme, že sa takto v budúcnosti ešte stretneme, dozvieme sa čo nové v detoxikácií a opäť si odovzdáme skúsenosti z vlastnej praxe. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi prednáškami a svojou účasťou na tohtoročnej letnej škole a tešíme sa na Vás pri iných aktivitách s detoxikačnou metódou MUDr. J. Jonáša.

             

Seminárne dni na jar 2014
Začiatkom a koncom apríla sa v Košiciach a v Bratislave okrem bežných seminárov uskutočnili aj  prvé veterinárne semináre Animal. Medzi účastníkmi boli naši terapeuti, veterinárni lekári, chovatelia zvierat, ale aj ľudia, ktorým nie je osud ich miláčikov ľahostajní. V Košiciach sa veterinárne prednášky ujala MVDr. Zuzana Stražanová a v Bratislave Ing. Mária Lauková. Ďalší deň boli prednášky MUDr. J. Jonáša o nových poznatkov v oblasti detoxikácie.
        

 Seminárny deň Bratislava 2013

 Slovensko opäť hodnotilo a hodnotné ceny odovzdal MUDr. J. Jonáš tím najlepším  dňa 26.10.2013 v Bratislave.

                        

 Letná škola s MUDr. Josefom Jonášom 2012

 Dňa 7. 6. – 10. 6. 2012 sa uskutočnila už v poradí šiesta letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom, ktorá sa konala v Trenčianskych Tepliciach. Tí, ktorí ste sa letnej školy zúčastnili mi určite dáte za pravdu, že sa opäť vydarila. Tí, ktorí si časopis prezeráte sa môžete o tom presvedčiť na fotografiách. MUDr. Jonáš prednášal tieto zaujímavé témy: Pohybové ústrojenstvo a detoxikácia, Chronické bolesi chrbtice, Infekcia močových ciest, Inkontinencia moču u žien, Pálenie pri močení u mužov, Pálenie záhy, Vitiligo, Astma a ekzémy, Paradontóza, Amenorea, Klimakterium, Tromboflembitis, Rakovina, Krvný tlak, Auto imunita a imunita, Diabetes, Migréna, Psychické poruchy. Nechýbala ani zábava, ktorá vyvrcholila tombolou. Za MAN-SR s.r.o. Ing. Lýdia Eliášová.

                           

Kongresové dni v jeseni  2011

Tradične sa na konci roka hodnotí a vyhodnocujú sa tí najlepší z Vás. Aj toho roku odovzdal MUDr. J. Jonáš hodnotné ceny na kongresových dňoch, ktoré sa uskutočnili v Bratislave 29.10.2011 a v Košiciach 10.12.2011. Tu sa kongresový deň príjemne zakončil Mikulášskym posedením s MUDr. J. Jonášom.

      

      

 Kongresové dni na jar  2011

Kongresové dni  s MUDr. J. Jonášom sa uskutočnili v Bratislave 9.4.2011 a v Košiciach 16.4.2011. 

      

 Kongresové dni 2010

Koncom roka sa hodnotí a my na Slovensku tradične každoročne v mesiaci november – december. MUDr. J. Jonáš na kongresových dňoch v Bratislave 16.10.2010 a v Košiciach 30.10.2010 odovzdával našim najlepším spolupracovníkom hodnotné ceny za ich prácu s metódou riadenej a kontrolovanej detoxikácie. 

       

      

Letná škola 2010

V dňoch 13.6.-18.6.2010 sa uskutočnila v Bojniciach letná škola s MUDr. J. Jonášom a Mgr. M. Vilánkovou. Intenzívny kurz bol obohatený návštevou krásneho Bojnického zámku a posedením pri hudbe, kde mali účastníci letnej školy možnosť sa odreagovať a zabaviť sa.

          

        

 Letná škola 2009
V dňoch 14.6.-19.6.2009 sa uskutočnila na Štrbskom plese letná škola s MUDr. J. Jonášom, Ing. V. Jelínkom a Mgr. M. Vilánkovou, na ktorej sa zúčastnili ako slovenskí, tak aj českí terapeuti. Program letnej školy bol bohatý. MUDr. J. Jonáš sa venoval endokrinologickému, nervovému systému, ako aj metabolizmu, reprodukčným orgánom človeka, väzivo a hrdlu. Ing. V. Jelínek mal prednášku o emóciách a ich detoxikácií podľa pentagramu a o problematike zhubných nádorov pri detoxikácií. Mgr. M. Vilánková oboznámila s programom EAM set, ako aj o papilomavíruse, mediátoroch a autoimunite. Intenzívny kurz bol obohatený aj posedením pri hudbe, kde mali účastníci letnej školy možnosť sa odreagovať a zabaviť sa.

              

      

Slovenské sympózium Bratislava 12. - 13.4.2008

V dňoch 12.4.– 13.4. 2008 sa v kongresovej sále na Ústave vzdelávania v Bratislave uskutočnilo Slovenské sympózium detoxikačnej medicíny podľa MUDr. J. Jonáša. V kongresovej sále sa zišlo 70 účastníkov, ktorých zaujímali najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti riadenej a kontrolovanej detoxikácie. Program sympózia bol rozdelený na dva dni. Prvý deň vystúpili so svojimi príspevkami atestovaní špecialisti detoxikačnej medicíny, ktorí popisovali svoje vlastné skúsenosti, ktoré získali pri práci s detoxikáxiou. Program druhého dňa obsahoval prednášky MUDr. J. Jonáša a Ing. V. Jelínka. MUDr. Josef Jonáš zhodnotil niekoľkými slovami priebeh sympózia, ako i príspevky jednotlivých účastníkov a zaželal všetkým veľa úspechov pri práci s metódou riadenej a kontrolovanej detoxikácie.

     

     

 IV. Medzinárodná konferencia v Prahe 2007

 
IV. Medzinárodná konferencia v Prahe, konaná dňa: 27.4. až 29.4. 2007 bola naozaj na medzinárodnej úrovni. Detoxikačnú metódu MUDr. Josefa Jonáša už poznajú aj v USA a tiež na Cypre. Prezentovali sa ja zástupcovia z Poľska, Talianska, Rakúska, Francúzka a samozrejme z Čiech a Slovenska.
Z 250 zúčastnených Slovensko reprezentovalo 30 účastníkov. Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne prednášajúcim MUDr. Vlachovej z Bratislavy, MUDr. Machalovej z Prešova a MUDr. Kleinovej zo Sabinova za medzinárodnú reprezentáciu Slovenska. Ich príspevky ktoré sú názorným dôkazom úspechu liečby detoxikačnou metódou MUDr. Josefa Jonáša preparátmi Joalis zverejníme v niektorom z budúcich časopisov Joalis – info.

     

     

 Medzinárodné sympózium Brno 28. - 29. 5. 2005
O riadenú a kontrolovanú detoxikáciu organizmu má záujem stále viac a viac ľudí, čoho výsledkom je aj III. Medzinárodné sympózium v Brne konané dňa 28. - 29. 5. 2005, na ktorom sa zúčastnilo 300 účastníkov. Týmto potvrdili správnosť a oprávnenosť tejto metódy, ktorá si získava stále väčšiu obľubu nielen u lekárov a terapeutov, ale aj u samotných pacientov a klientov. Táto jubilejná konferencia bola večer spestrená vydareným programom, z ktorého sme si odniesli veselé zážitky. Myslíme si, že bola dôstojnou oslavou jubilea jej tvorcu MUDr. J. Jonáša.

     

     

Medzinárodné sympózium Bratislava 10. - 12.10. 2003
Jasným dôkazom, že detoxikačná metóda MUDr. Jonáša nie je iba českou záležitosťou, bola v poradí už 2. medzinárodná konferencia priaznivcov tejto metódy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. - 12.10. 2003 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 120 účastníkov a dejiskom sa stal Ústav vzdelávania a služieb na bratislavských Kramároch.