Vzdelávanie!!! Staňte sa atestovaným špecialistom detoxikácie

 

 

NOVÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku organizujeme certifikovaný systém vzdelávania Joalis. Táto koncepcia rieši rôzne stupne pokročilosti a absolvovaním seminárov a skúšok motivuje k ďalšiemu odbornému rozvoju. Lektormi sú vysoko kvalifikovaní terapeuti . Termíny kurzov nájdete v sekcií Vzdelávanie/ Harmonogram kurzov. Systém možno rozdeliť do 3 častí:

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych alebo priateľov bez používania prístrojovej techniky
B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutom Joalis, alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou.
C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis

A. Systém vzdelávania pre tých, ktorí sa riadenej a kontrolovanej detoxikácii organizmu (KIR v NJ, CIC v AJ) venujú kvôli riešeniu osobných zdravotných problémov, či problémom blízkych a priateľov bez používania prístrojovej techniky.

Seminár Z1
Úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čínskeho pentagramu.

Seminár Z2
Rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu.
 
Seminár Z3
Používanie základných preparátov, zostavovanie kúr bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy, detské choroby, imunitné problémy, alergie, detoxikácia pred počatím, problémy metabolizmu a iné
 
Seminár Z4
Princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia

Skúška 1
Je zavŕšením štúdia a účasti na seminároch Z1 – Z4. Umožní účastníkovi pokračovať v ďalšom vzdelávaní. V deň konania skúšky obdržíte na Váš e-mail test, ktorý vyplníte a odošlete do hodiny ukončenia skúšky späť na e-mail, z ktorého ste test obdržali, alebo sa skúšky zúčastnite osobne v centrách firmy MAN-SR s. r. o. Je nutné sa prihlásiť na nižšie uvedených číslach. Obdržíte certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky.
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81, v Banskej Bystrici na Kapitulskej 17, 048/415 61 86.

B. Systém pre tých, ktorí sa chcú stáť terapeutmi Joalis alebo túto metódu praktizovať s prístrojovou technikou

Seminár S1
Teória merania na prístroji Salvia a Acucomb, sady, EAM-set
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048 / 415 61 86.

Seminár S2
Praktické merania na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o., Bratislava – Čečinová 3, tel. 02 / 43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055 / 799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048 / 415 61 86.

Seminár S3
Detoxikačná taktika na prístroji Salvia, Acucomb s EAM setom
Miesto konania seminára:
Pobočky firmy MAN-SR, s. r. o, Bratislava –Čečinová 3, tel. 02/43 42 59 39, Košice – Vodárenská 23, tel. 055/799 68 81, Banská Bystrica – Kapitulská 17, tel. 048/415 61 86.

Skúška 2
Je zavŕšením štúdia a účasti seminároch S1 - S3 Certifikát Terapeut Joalis Vám bude vystavený po úspešnom zložení skúšky.
Miesto zloženia skúšky:
a. korešpondenčne (e-mailom) alebo
b. fyzicky v centrách firmy MAN-SR, s. r. o. v Bratislave na Čečinovej 3, tel. 02/43 42 59 39, v Košiciach na Vodárenskej 23, tel. 055/799 68 81, v Banskej Bystrici na Kapitulskej 17, 048/415 61 86.


C. Nadväzný systém školenia pre pokročilých terapeutov Joalis V1 -V3
 
Seminár V1
Celoročný kurz - praktiká s prístrojmi Salvia alebo Acucomb a EAM setom
Sú určené záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky pri práci s prístrojom Salvia a EAM programom. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s. r. o.
 
Semináre V2 - V3
Praktické a teoretické nadstavbové semináre.
 
LETNÉ A ZIMNÉ ŠKOLY - V2
Ide o niekoľkodenný kurz riadenej a kontrolovanej detoxikácie, väčšinou organizovaný v turisticky zaujímavej lokalite. Spojenie školenia, praxe a aktívneho oddychu.
 
SEMINÁRNE DNI A KONGRESY - V3
Niekoľkokrát do roka organizujeme seminárne dni a kongresy na rôznych miestach.
 
Písmenom V2 a V3 sú označené semináre, ktorých sa môžu zúčastniť aj absolventi a účastníci nižších stupňov vzdelávania bez zloženia záverečnej skúšky daného stupňa.
 
 
KREDITOVÝ SYSTÉM 
Pre získanie a prevádzkovanie detoxikačnej poradne je potrebné priebežne získať 20 kreditov vždy za obdobie jedného roka, 10 kreditov za prvý polrok a 10 kreditov za druhý polrok.
Účasť na vzdelávacích akciách sa kontroluje a započítava každý rok spätne.
 
 
Systém hodnotí účasť na jednotlivých vzdelávacích akciách presne určeným počtom kreditov:
Seminár V1 – praktiká s prístrojmi Salvia alebo Acucomb        5 kreditov
Semináre V2-V3 - praktické a teoretické nadstavbové             10 kreditov
Kongresy                                                                                  10 kreditov
Seminárne dni                                                                         10 kreditov
Letné alebo zimné školy                                                          10 kreditov
 
 
 
Na predĺženie certifikátu AŠD (atestovaného špecialistu detoxikácie) potrebujete získať 20 kreditov za rok !!!

Vážení priaznivci detoxikačnej metódy Joalis,

prevádzka v Košiciach bude v dňoch

19.06.24 - 01.07.2024

 OTVORENÁ

v čase 10:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.

 

Prevádzka v Bratislave je v dňoch 

19.06.2024 - 20.06.2024

ZATVORENÁ

z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme. MAN-SR