Harmonogram seminárov - začiatočníci

Názov: Z1 + Z2

Prednašajúci: Ing. Lýdia Eliášová, Jarmila Tomič Pilecká

Dátum: 26. 04. 2024, 12:00 - 26. 04. 2024, 18:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 29

Poznámka: Cena kurzu je 58,- eur Z1 - 29,- eur Z2 - 29,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu

Počet účastníkov: 2 / 10


Zaregistrovať sa na seminár

Meno
Priezvisko
Ulica
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail