Harmonogram seminárov

V súvislosti svývojom epidemiologickej situácie a výskyte ochorenia COVID-19 sa kurzy na Slovensku prekladajú. O nových termínoch Vás budeme včas informovať.

jún 262020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Jozef Eliáš, Jarmila Pilecká

Dátum: 26. 06. 2020, 13:00 - 26. 06. 2020, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z1 - 25,- eur Z2 - 25,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 8 / 20
jún 272020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. ELiáš Jozef

Dátum: 27. 06. 2020, 10:00 - 27. 06. 2020, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z3 - 25,- eur Z4 - 25,- eur pokračovanie Z1 + Z2 Z3 - ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy Z4 - princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 8 / 20
júl 082020

Prednašajúci:

Dátum: 08. 07. 2020, 14:00 - 08. 07. 2020, 15:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní kurzu Z1 - Z4


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 8 / 20
júl 242020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia,

Dátum: 24. 07. 2020, 12:00 - 24. 07. 2020, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: S1 - 25,- eur S2 - 25,- eur S1 - teória merania na prístroji Salvia S2 - praktické metanie na prístroji Salvia so sadami a EAM-setom


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 7 / 20
júl 252020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. Eliáš Jozef

Dátum: 25. 07. 2020, 09:00 - 25. 07. 2020, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 40

Poznámka: S3 - detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM-setom, zostavovanie kúr s meraním, príklady detoxikácie pre rôzne problémy.


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 7 / 20
august 122020

Prednašajúci:

Dátum: 12. 08. 2020, 10:00 - 12. 08. 2020, 18:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní skúšky č. 1 a S1 - S3 seminárov


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 7 / 20
október 092020Košice

Prednašajúci: Ing. Jozef Eliáš, Jarmila Pilecká

Dátum: 09. 10. 2020, 13:00 - 09. 10. 2020, 18:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: Z1 - 25,- eur Z2 - 25,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 2 / 10
október 102020Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. Eliáš Jozef

Dátum: 10. 10. 2020, 10:00 - 10. 10. 2020, 15:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: Z3 - 25,- eur Z4 - 25,- eur pokračovanie Z1 + Z2 Z3 - ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy Z4 - princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 2 / 10
október 232020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliáš Jozef, Pilecká Jarmila

Dátum: 23. 10. 2020, 13:00 - 23. 10. 2020, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z1 - 25,- eur Z2 - 25,- eur v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok Z1 - úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čísnkeho pentagramu Z2 - rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 7 / 20
október 242020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. Eliáš Jozef

Dátum: 24. 10. 2020, 10:00 - 24. 10. 2020, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: Z3 - 25,- eur Z4 - 25,- eur pokračovanie Z1 + Z2 Z3 - ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sád, príklady detoxikácie pre rôzne problémy Z4 - princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 7 / 20
november 042020on-line

Prednašajúci:

Dátum: 04. 11. 2020, 14:00 - 04. 11. 2014, 15:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní kurzu Z1 - Z4


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 20
november 132020Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia

Dátum: 13. 11. 2020, 13:00 - 13. 11. 2020, 18:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 50

Poznámka: S1 - 25,- eur S2 - 25,- eur S1 - teória merania na prístroji Salvia S2 - praktické metanie na prístroji Salvia so sadami a EAM-setom


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 10
november 142020Košice

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. ELiáš Jozef

Dátum: 14. 11. 2020, 10:00 - 14. 11. 2020, 15:00

Miesto konania: Vodárenská 23

Cena: 40

Poznámka: S3 - detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM-setom, zostavovanie kúr s meraním, príklady detoxikácie pre rôzne problémy.


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 10
november 272020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia

Dátum: 27. 11. 2020, 13:00 - 27. 11. 2017, 18:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 50

Poznámka: S1 - 25,- eur S2 - 25,- eur S1 - teória merania na prístroji Salvia S2 - praktické metanie na prístroji Salvia so sadami a EAM-setom


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 1 / 20
november 282020Bratislava

Prednašajúci: Ing. Eliášová Lýdia, Ing. ELiáš Jozef

Dátum: 28. 11. 2020, 10:00 - 28. 11. 2020, 15:00

Miesto konania: Čečinová 3

Cena: 40

Poznámka: S3 - detoxikačná taktika na prístroji Salvia s EAM-setom, zostavovanie kúr s meraním, príklady detoxikácie pre rôzne problémy.


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 1 / 20
december 092020on-line

Prednašajúci:

Dátum: 09. 12. 2020, 10:00 - 09. 12. 2020, 15:00

Miesto konania: on-line alebo osobne na pobočkách

Cena: 10

Poznámka: po absolvovaní skúšky č. 1 a S1 - S3 seminárov


Zaregistrovať sa na seminár
Počet účastníkov: 0 / 20