Joalis a MMM v Košiciach

Pri príležitosti MMM – prvý októbrový víkend, kde sme výrobky Joalis prezentovali na Expo výstave sa pri našom stánku zastavilo aj veľa športovcov napr. Matej Tóth aj bežcov MMM, ktorým sme podarovali vzorky. Slováci sú bojovníci a osadili na MMM 7,8,11,14 a 15 miesto. Ďakujeme našej terapeutke Joalis pani Magduške Sopkovej a zamestnancom pani Jarke a pani Danke za trpezlivosť, že ani veterné počasie ich neodfúklo a držali stánok vlastnými rukami.