Jesenný kurz Joalis 2023

Počas víkendu 20.10 – 22.10.2023 sa vo Vysokých Tatrách v hoteli Titris Tatranská Lomnica konalo stretnutie terapeutov z celého Slovenska na jesennom kurze s predstaviteľmi firmy Joalis - p. Ing. Vladimírom Jelínkom a Mgr. Máriou Vilánkovou. Celý kurz sa niesol v duchu zaujímavých informácií a poznatkov.