V. Medzinárodný kongres Praha 2015

 Dňa 30.5.2015 v Prahe sa uskutočnil Medzinárodný kongres, kde sa stretli zástupcovia krajín, v ktorých má firma Joalis zastúpenie.