Joalis a Biostyl v Bratislave

Dňa 3.– 5. 10. 2019 sme vystavovali v Inchebe na Biostyle v Bratislave. O detoxikáciu organizmu preparátmi Joalis a zostavenie toxickej mapy sa starali naše vyškolené terapeutky MUDr. Mikulová a RNDr. Tóth z Bratislavy. Odviedli naozaj záslužnú prácu, lebo zostavenie toxickej záťaže bolo grátis a mali záujemcov od rána do večera. Ďalšie dni hlavne v sobotu bolo tak veľa ľudí, že sa fotilo iba pred otvorením a preto veľká vďaka terapeutke pani Ing. Thyrolerovej a pani Ing. Macejkovej, že to zvládli s úsmevom. Rozdali tiež veľa vzoriek preparátov Joalis.