Joalis seminár - jar 2022

Počas prvých jarných dní, začiatkom apríla, 2.4.22 sa v Bratislave konalo stretnutie terapeutov. Jednodňová akcia bola plná zaujímavých informácií a poznatkov. Program seminárneho dňa bol časovo naplnený.

Do centra Joalis v Bratislave prišli terapeuti z celého Slovenska, ktorí pracujú s prípravkami Joalis. Prednášku mala predstaviteľka firmy Joalis Mgr. Márie Vilánková. Účastníci seminára sa dozvedeli všetko o koronavíruse, kde všade ho môžeme nájsť ako aj jeho vplyv na imunitu, taktiež o vesmírnom informačnom poli, ktoré je okolo nás a v neposlednej rade aj o toxickej bielkovine - spike protein.

Na záver seminára mala prednášku aj pani Ing.Eliášová, ktorá učastníkov oboznámila so svojimi skúsenosťami pri meraní a následnej detoxikácii po ochorení covid. Prezentovala kazuistiky klientov.

 

Prednáška bola poučná, zaujímavá a dôsledne rozobratá, terapeuti mali aj priestor na otázky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré by sme chceli uskutočniť na jeseň 2022. Veríme, že mám tieto plány neskríži situácia okolo pandémie.