Joalis seminár JESEŃ 2022

V sobotu 15.10.2022 sa v Bratislave konalo stretnutie terapeutov z celého Slovenska na seminárnom dni s predstaviteľom firmy Joalis - p. Ing. Vladimírom Jelínkom. Tento deň sa niesol v duchu zaujímavých informácií a poznatkov. Program seminárneho dňa bol časovo naplnený.

 

V dopoludňajších hodinách sa účastníci, ktorí pracujú s prípravkami Joalis mali možnosť oboznámiť sa s  poznatkami pri detoxikácií od najdôležitejších toxických kovov a rádioaktívnych látok, keďže detoxikácia od toxických kovov tvorí základ, ako aj o novej publikácií Ing. Vladimíra Jelínka – Sprievodca ľudských telom = učebnica logického detoxikačného myslenia.

 

V popoludňajších hodinách p. Ing. Vladimír Jelínek odovzdal spolu s p. Ing. Lýdiou Eliášovou ceny pre vyhodnotených za ich celoročné úsilie a ďalej pokračoval v témach seminára. Venoval sa kritériám diagnostiky a problematike pohybového aparátu.

 

Prednáška bola poučná a zaujímavá, preto sa už tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť na jar 2023 s novými zaujímavými témami.

 

Sledujte harmonogram kurzov v novom roku 2023.