Seminárny deň - jar 2023

Dňa 25.03.2023 sa v Bratislave konalo stretnutie terapeutov z celého Slovenska na seminárnom dni s predstaviteľom firmy Joalis - p. Ing. Vladimírom Jelínkom. Tento deň sa niesol v duchu zaujímavých informácií a poznatkov. Program seminárneho dňa bol časovo naplnený.

 

Účastníci, ktorí pracujú s prípravkami Joalis mali možnosť oboznámiť sa s poznatkami ako detoxikovať vonkajšie, vnútorné a stredné ucho a jeho štruktúry. Ďalšou témou bola borelióza, ktorá sa stáva čoraz akútnejším problémom.

 

V popoludňajších hodinách p. Ing. Vladimír Jelínek pokračoval prednáškou o rastúcej agresivite a napätí v spoločnosti a ich vplyv na civilizačné choroby. Venovali sa aj pokročilej detoxikácii pečene a jej dcérskych orgánov krok za krokom.

 

Prednáška bola poučná a zaujímavá, preto sa už tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň 2023 s novými zaujímavými témami.

 

Sledujte harmonogram kurzov v II. polroku 2023.