IV. Medzinárodná konferencia v Prahe 2007

V Prahe sa v dňoch 27.4. až 29.4. 2007 konala medzinárodná konferencia