Kongresové dni 2010

V Bratislave 16.10.2010 a v Košiciach 30.10.2010 sa konali kongresové dni s MUDr. J. Jonášom.