Kongresové dni jeseň 2011

V Bratislave 29.10.2011 a v Košiciach 10.12.2011 sa konali kongresové dni s MUDr. J. Jonášom.