Letná škola 2009

V dňoch 14.6.-19.6.2009 sa uskutočnila na Štrbskom plese letná škola s MUDr. J. Jonášom, Ing. V. Jelínkom a Mgr. M. Vilánkovou.