Letná škola 2012

Dňa 7. 6. – 10. 6. 2012 sa uskutočnila letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom.