LETNÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU 2014

V dňoch 19. 6. – 22. 6. 2014 sa uskutočnila letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom.