Medzinárodné sympózium Bratislava 2003

V dňoch 10. - 12.10. 2003 sa v Bratislave konalo medzinárodné sympózium.