Seminárne dni - jeseň 2019

 V dňoch 9.11. a 10.11.2019 sa konali seminárne dni v Bratislave s Mgr. M. Vilánkou a Ing. V. Jelínkom