Seminárny deň Bratislava - jar 2018

V sobotu 12.52018 sa konal seminárny deň v Bratislave s Mgr. M. Vilánkovou