Seminárny deň - jar 2016

Dňa 9.4.2016 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom