Seminárny deň - jar 2024

Dňa 20.04.2024 sa v Bratislave konalo stretnutie terapeutov z celého Slovenska na seminárnom dni s predstaviteľom firmy Joalis - p. Ing. Vladimírom Jelínkom. Bol to deň plný zaujímavých informácií a poznatkov. Program seminárneho dňa bol časovo naplnený.

Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s poznatkami ako detoxikovať srdce ako telesný orgán ako aj duchovný a emocionálny stred človeka. V tejto téme sa Ing. V. Jelínek venoval aj spojitosti srdca s lícnym nervom, ktorý je spojený s mimikou človeka.

Pokračovalo sa témou svetovej populácie a s tým súvisiace emisie ortuti do atmosféry, jeho stúpajúce tendencia ako aj vplyv toxických kovov na ekosystém a zdravie človeka. 

V popoludňajších hodinách nasledovala prednáška o zdravej pigmetácii kože, UV žiarení a jeho pôvode zo slnka. Do tejto témy bola zahrnutá aj senzitivita kože a problémy spojené s pigmentáciou, ako aj vitiligo a spôsoby jeho zastavenia a nakoniec melanocysty.

Prednáška bola poučná a zaujímavá, preto sa už tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň 2024 s novými zaujímavými témami.

 

Sledujte harmonogram kurzov v II. polroku 2024.