Seminárny deň - jeseň 2022

V sobotu 15.10.2022 sa v Bratislave konalo stretnutie terapeutov z celého Slovenska s predstaviteľom firmy Joalis - p. Ing. Vladimírom Jelínkom.