Slovenské sympózium Bratislava 2008

V dňoch 12.4.– 13.4. 2008 sa v Bratislave uskutočnilo Slovenské sympózium s MUDr. J. Jonášom a  Ing. V. Jelínkom.