Seminárne dni - jeseň 2021

V dňoch 17.09. a 18.09.2021 sa konali seminárne dni v Bratislave s Mgr. M. Vilánkou a Ing. V. Jelínkom