Vzdelávacie aktivity

Seminárne dni - jeseň 2019

V dňoch 9.11. a 10.11.2019 sa konali seminárne dni v Bratislave s Mgr. M. Vilánkou a Ing. V. Jelínkom.

 

 

Seminárny deň - jar 2019

V Bratislave sa dňa 31.5.2019 konal seminárny deň v Mgr. M. Vilánkovou

 

 

 

Seminárny deň - jeseň 2018

Dňa 27.10.2018 sa konal seminárny deň v Bratislave s Mgr. M. Vilánkovou

 

 

 

Seminárny deň Bratislava - jar 2018

V sobotu 12.52018 sa konal seminárny deň v Bratislave s Mgr. M. Vilánkovou

 

 

Seminárny deň Bratislava - jeseň 2017

V soboru 14.10.2017 sa konal seminárny deň s MUDr. J.Jonášom.

           

 

Seminár V. a Team building

Počas víkendu 17.6. – 19.6.2016 sa konal v Tatranskej Lomnici seminár V. a Team building. 

      

      

      

Seminárny deň  - jar  2016

Dňa 9.4.2016 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom.

                 

 

Seminárny deň  - jeseň 2015

 Dňa 14.11.2015 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom.

                

 

V. Medzinárodný kongres Praha 2015

 Dňa 30.5.2015 v Prahe sa uskutočnil Medzinárodný kongres, kde sa stretli zástupcovia krajín, v ktorých má firma Joalis zastúpenie. 

      

      

 

Seminárny deň  -  jar 2015

Dňa 9.5.2015 sa v Bratislave uskutočnil Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom. 

               

 

Seminárny deň v jeseni 2014

V Bratislave sa dňa 18.10.2014 konal seminárny deň s MUDr. J. Jonášom.

      

 

LETNÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU 2014

V dňoch 19. 6. – 22. 6. 2014 sa uskutočnila letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom.

             

 

Seminárne dni na jar 2014
 
Začiatkom a koncom apríla sa v Košiciach a v Bratislave okrem bežných seminárov uskutočnili aj  prvé veterinárne semináre Animal. 
 
        
 

 Seminárny deň Bratislava 2013

V Bratislave sa dňa 26.10.2013 konal seminárny deň s MUDr. J. Jonášom.

                        

 

 Letná škola s MUDr. Josefom Jonášom 2012

 Dňa 7. 6. – 10. 6. 2012 sa uskutočnila letná škola na Slovensku s MUDr. Josefom Jonášom.

                           

 

Kongresové dni v jeseni  2011

V Bratislave 29.10.2011 a v Košiciach 10.12.2011 sa konali kongresové dni s MUDr. J. Jonášom.

      

      

 

 Kongresové dni na jar  2011

Kongresové dni  s MUDr. J. Jonášom sa uskutočnili v Bratislave 9.4.2011 a v Košiciach 16.4.2011. 

      

 

 Kongresové dni 2010

V Bratislave 16.10.2010 a v Košiciach 30.10.2010 sa konali kongresové dni s MUDr. J. Jonášom.

       

 

      

 

Letná škola 2010

V dňoch 13.6.-18.6.2010 sa uskutočnila v Bojniciach letná škola s MUDr. J. Jonášom a Mgr. M. Vilánkovou. 

          

        

 
 Letná škola 2009
 
V dňoch 14.6.-19.6.2009 sa uskutočnila na Štrbskom plese letná škola s MUDr. J. Jonášom, Ing. V. Jelínkom a Mgr. M. Vilánkovou.

              

      

Slovenské sympózium Bratislava 12. - 13.4.2008

V dňoch 12.4.– 13.4. 2008 sa v Bratislave uskutočnilo Slovenské sympózium s MUDr. J. Jonášom a  Ing. V. Jelínkom. 

     

     

 

 IV. Medzinárodná konferencia v Prahe 2007 

V Prahe sa v dňoch 27.4. až 29.4. 2007 konala medzinárodna konferencia.

     

     

 

 Medzinárodné sympózium Brno 28. - 29. 5. 2005

V Brne sa v dňoch 28. - 29. 5. 2005 konalo medzinárodné sympózium.

     

     

 

Medzinárodné sympózium Bratislava 10. - 12.10. 2003

V dňoch 10. - 12.10. 2003 sa v Bratislave konalo medzinárodné sympózium.